Nejnovější

Ratíškovice ušetří tři milony korun na svozu odpadu

RATÍŠKOVICE-Obec má zákonem stanovenou povinnost zajistit svoz, sběr i likvidaci odpadu. Náklady na řešení nejen směsného, ale také tříděného komunálního odpadu ale každoročně narůstají a tvoří nemalou část výdajů z obecního rozpočtu. Jak tedy ušetřit finanční prostředky a nemuset zatěžovat rostoucí výší nákladů občany obce?

RatiskoviceZeSlavina.JPG

Tuto otázku si položilo vedení obce Ratiškovice s jasnou vizí uspořit tam, kde se o to jiní zatím jen pokoušejí. Hledání nových cest k úspoře nákladů znamená totiž pro obec možnost využití ušetřených prostředků pro financování jiných projektů či zvelebování obce.

Obec Ratiškovice se rozhodla ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s. realizovat elektronické výběrové řízení a vysoutěžit službu svozu a likvidace odpadu prostřednictvím elektronické aukce. Ratíškovice se tak staly jednou z prvních obcí Jihomoravského kraje, která se odvážně rozhodla využít e-aukci i v této oblasti.

„Důvodem, proč jsme se rozhodli využít elektronickou aukci, je průhlednost celého procesu veřejné zakázky a jistota legislativní čistoty díky poskytnutého právního a administrativního servisu společnosti, která e-aukci zajišťovala. Využití e-aukcí se už osvědčilo mnoha městům a obcím třeba v energiích, ale u odpadového hospodářství zatím moc běžné nejsou. A to i přesto, že právě svoz odpadů je velkou finanční zátěží pro všechny obce,“ uvádí Radim Šťastný, místostarosta obce Ratíškovice.

Výsledek veřejné zakázky dává správnosti tohoto postupu rozhodně za pravdu. Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění komplexní služby svozu, sběru a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu. Ratiškovice díky využití e-aukce dosáhly úspory ve srovnání se stávajícími cenami přes 3 miliony korun za období 4 let, což v celkovém porovnání představuje úsporu větší než 30 %.

„Kvalita poskytované služby byla navíc zvýšena a soutěží byly upraveny obchodní podmínky svozu zahrnující komplexní svoz komunálního odpadu včetně bio odpadu. Obec Ratíškovice tak dosáhla úspory přes 3 miliony korun, ale navíc získala výhodnější podmínky na další 4leté období a ušetří tak další náklady za bio odpad,“ vysvětluje Tomáš Panáček, právník společnosti eCENTRE, a.s.

Obec Ratíškovice tak potvrdila, že využití elektronické aukce a transparentně provedená soutěž na svoz odpadu se obcím a městům skutečně vyplatí.

(av), foto: archiv, idnes

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*